Voorwaarden montageservice

Voor de montageservice gelden de volgende voorwaarden:

Voordat u bestelt
Binnenzonwering monteren wij tot een bevestigingshoogte van maximaal 300 cm. Buitenzonwering monteren wij tot en met de 1e etage. De locatie waar de zonwering gemonteerd dient te worden moet bereikbaar zijn met ladders. In alle overige situaties kunnen wij de montage alleen op aanvraag uitvoeren.
Voorbereiding
Om vertragingen te voorkomen vragen wij u om de ruimte waarin de zonweringsproducten gemonteerd dienen te worden vrij te maken van obstakels zodat de monteur voldoende ruimte heeft om te werken.

Zorg ervoor dat al het voorbereidend werk, zoals het aanleggen van elektra, het stucen van de muren en het verwijderen van bestaande zonwering al is gedaan.

Als er goedkeuringen nodig zijn om de montage te kunnen uitvoeren, denk bijvoorbeeld aan vergunningen of ontheffingen, moet u die al in uw bezit hebben.

De opdrachtgever dient ten tijde van de montage op locatie aanwezig te zijn. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is, worden de werkzaamheden naar inzicht van de monteurs uitgevoerd. Voor eventuele aanpassingen tijdens of na de werkzaamheden brengen wij kosten in rekening.
Oplevering
Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, zal de montageklus aan u worden opgeleverd. Indien een factuur nog niet of deels voldaan is, rekent u het openstaande bedrag rechtstreeks af aan de monteur. Dit kan contant of per pinbetaling.

Als er zichtbare gebreken of beschadigingen zijn, dient u die direct te melden aan de monteur. De monteur noteert de klacht op de opleverbon. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor herstel van de klacht. Gebreken die niet op de opleverbon staan kunnen later niet meer worden toegevoegd.
Meerwerk
Zorg er voor dat niet begrote werkzaamheden tot 5 werkdagen voor de geplande montagedatum wordt aangevraagd. Onder meerwerk wordt bijvoorbeeld verstaan het demonteren en/of afvoeren van bestaande zonwering, het verwijderen van obstakels, het opvullen van kozijnen of een afwijkende bevestigingshoogte. Als er sprake is van meerwerk wat niet vooraf aangevraagd is, behouden wij ons het recht voor om de werkzaamheden uit te stellen en de extra montage- en voorrijkosten in rekening te brengen.
Garantie
Op de montagewerkzaamheden geven wij 1 jaar garantie. Binnen die periode mag u verwachten dat er geen klachten ontstaan die het gevolg zijn van de montage. Problemen die ontstaan door onvoldoende onderhoud, door u uitgevoerde reparaties of normale slijtage vallen niet onder deze garantie. De garantietermijnen van de producten kunt u op de pagina garantie en reparatie vinden.
Afspraak wijzigen
Mocht u verhinderd zijn, dan kunnen bestaande afspraken tot 2 werkdagen ervoor kosteloos gewijzigd worden. Daarna wordt € 59 in rekening gebracht.
Terug naar de klantenservice